top of page
Adriana Vaseva.jpg

Адриана Васева е логопед. Завършила е магистратура по „Логопедия“ в Нов български университет. От 2012 г. работи като учител в специална група към ДГ №134 „Любипитко“ (бившата логопедична детска градина „Венелин Иванов“). Има опит в груповата работата с деца от 3-6 години с езиково-говорни нарушения. Работи индивидуално в областта на терапия на деца с нарушения в артикулацията, специфични езикови нарушения, аутизъм и нарушения на четенето и писането.

 

Адриана има интереси в областта на диагностика, терапия и превенция на комуникативните нарушения. Участвала е в надграждащи обучения и семинари, свързани с диагностика и терапия на аутизма посредством картинкова система за комуникация (PECS); оценка на емоционални и поведенчески затруднения в детска възраст; работа с емоционално-поведенчески въпросник на Achenbach за деца на възраст от 1.5 - 5 години (ASEBA); помагащи технологии за комуникация чрез поглед; методи и подходи при работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на вниманието.

bottom of page