Anna Maria Angelova.jpg

Анна-Мария Ангелова е логопед. Завършила е магистратура по „Логопедия“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Бакалавърската ѝ степен е по „Начална училищна педагогика с чужд език“. Участвала е в обучения за повишаване на квалификацията, свързани с оценка на четенето – декодиране и разбиране, терапевтични насоки по развитието на фонологичното осъзнаване при деца с типично и атипично развитие, деца със синдром на хипрерактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ) и много други.

 

Практикувала е като логопед в терапевтичен център „Детски истории“, предимно с деца от аутистичния спектър. Работи като логопед и в държавно училище. Притежава опит в работата с деца с езикови нарушения, артикулационни нарушения, генерализирано разстройство в развитието, заекване, ХАДВ, нарушения на четенето и писането и различни генетични синдроми.