top of page

Програма "Аз мога"

Програмата „Аз мога“ е насочена към деца със затруднения в сферата на самообслужването, игрите и училищните дейности. Нашите ерготерапевти използват работещи подходи, които стимулират, мотивират и улесняват децата при заучаването на умения за самостоятелност в ежедневието.
 
Ерготерапията като дисциплина е насочена към изграждането на независимост при изпълнението на различни ежедневни дейности – хранене, обличане, миене на зъби и ръце, писане, игра с топка и др. 

Между втората и третата година детето активно навлиза във възрастта на “Искам сам/а”, като се опитва само́ да извършва някои дейности като събуване на обувки, миене на зъбки и др. Тук родителите е важно да дадат възможност детето да опита и свърши част от задачата и да го насърчават. Ако с времето обаче тези умения не търпят прогрес, важно е да се консултирате с квалифициран ерготерапевт, който може да изследва причините за това и да предложи стратегии за справяне с проблема.

С определен брой сесии в нашия център, вашето дете може да усвои конкретни, предварително определени и договорени умения, свързани със самостоятелността и подготовката за детска градина и училище. 

Вашето участие в процеса е от ключово значение за успеха на програмата. Заедно с вас, ние успешно ще можем да пренесем и затвърдим наученето при нас у дома, в детската градина и в училище.
 
Сферите в които можем да подкрепим вашето дете са:
  • Дейности по личния тоалет: Измиване на ръце, измиване на лице, миене на зъби, сресване
  • Дейности по обличането: откопчаване и закопчаване на копчета, отвръзване и връзване на връзки, събличане и обличане на дрехи (пижама или нощница, бельо, панталони, поли, блузи), събуване и обуване (чорапи, обувки), сгъване, избор и сортиране на дрехи
  • Хранене: пиене от чаша, сипване от шише в чаша, отвиване и завиване на капачки, хранене с вилица и лъжица, манипулиране с нож
  • Училищни дейности и творчески занимания: правилен захват при писане и контрол на ръката, рисуване, рязане с ножица, правилно позициониране на тялото при работа на маса/чин.
  • Затруднения при изпълнение на двигателни дейности при игра: ритане, хвърляне, хващане и търкаляне на топка, скачане, прескачане, катерене и др.
Програмата е подходяща за деца на възраст 2-6 години, като в определени случаи може да се работи и с по-големи деца. Преди детето да бъде включено в програмата е необходимо да се проведе диагностична среща. По време на срещата нашият екип ще оцени дейностното изпълнение и нивото на умения на детето, както и факторите, които оказват негативно влияние върху успешното изпълнение на задачата. 

Работата с децата се провежда ежеседмично в индивидуален формат, с времева план програма за отчитане на напредъка и постигане на поставените цели. Продължителността на заниманията е 45 мин.

Boy Eating Breakfast
Washing Hands
Girl Writing on Notebook
Girl Playing with Balls
bottom of page