Diana Komneva.jpg

Дияна Комнева е клиничен психолог. Придобила е своята бакалавърска степен по Психология със специалност ,,Психични нарушения‘‘ в Нов български университет, като по същото време получава и своята  втора специалност в бакалавърска програма по Логопедия. Последваща специализация като магистър ,,Клиничен психолог в психоаналитична перспектива‘‘ в Нов български университет. Съвместно с клиничната работа с деца и възрастни се обучава в когнитивно-поведенческа терапия в ,,Институт  за психично здраве и развитие’’ под ръководството на проф. д.пс.н. Ваня Матанова.

Работата на Дияна като психолог е в областта на консултативната, психодиагностична и психотерапевтична дейност при деца и юноши. Специализирала е в различни медицински заведения, вкл. Катедрата по Педиатрия в София и отделение “Дневен стационар за детско-юношеско психично здраве‘‘ в ЦПЗ Проф. Н. Шипковенски“ в София. Областите на нейната професионална компетентност са в психологическо консултиране на деца, тийнейджъри и възрастни, психологическа оценка и психодиагностика при генерализирани разстройства на развитието, умствено изоставяне, синдром на хиперактивност и дефицит на внимание, дислексия и други поведенчески и емоционални разстройства. Има опит в семейното консултиране и подкрепа за личностното развитие.