top of page
Dobromira Georgieva_edited.jpg

Добромира Георгиева е ерготерапевт. Завършила е "Ерготерапия" в Русенски университет "Ангел Кънчев". 

Работата на Добромира е насочена към деца с различни увреждания и затруднения в развитието. Притежава практически опит в работа с деца, настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, както и в Център за психично здраве. Специализирала е в Център за специална образователна подкрепа „РАЛИЗ“ и Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания "Слънчев лъч". Работата на Добромира е насочена към осигуряване на възможности на децата за максимална степен на самостоятелност и независимост чрез развиване, възстановяване, поддържане или промяна в ежедневните им умения, както и чрез адаптиране на домашната и учебната среда.

bottom of page