Петър Лазаров

Ерготерапевт

Управител

Адриана Васева

Логопед

Валентина Цветанова

Ерготерапевт

Добромира

Георгиева

Ерготерапевт

Елена Коева

Специалист "Ранно детско развитие"

Дияна Комнева

Психолог

Diana Komneva.jpg

Ивелина Александрова

Кинезитерапевт

Д-р Илейн Страдърс

Старши научен

консултант