Elena Koeva.jpg

Елена Коева е завършила психология и педагогика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Практикувала е като ерготерапевт в детски терапевтичен център "Тацитус". Има практически опит в работа с деца в СУ „Черноризец Храбър“ и УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив.

Като специалист "Ранно детско развитие", Елена работи с деца в ранна възраст за насърчаване на тяхното двигателно, адаптивно, когнитивно и социално-емоционално развитие през ерготерапевтични подходи.

 

Мисията в живота на Елена е да бъда полезна за
хората и да им помага. В свободното си време обича да пътувам и да създава нови социални контакти. Влекат я историята, медицината, литературата и театралното изкуство. Работата с деца й доставя удоволствие.