top of page

Групова терапия и услуги за родители

Групови терапевтични сесии

Освен индивидуалните сесии, Детски терапевтичен център "Ваня" предлага структурирани групови терапевтични сесии, в които нашите терапевти работят с групи (до 8 деца) за насърчаване на детското развитие. Посредством различни групови игрови сесии, децата развиват уменията си за социализиране и взаимодействие с връстниците си, като по този начин се подпомага преодоляването на редица комуникационни и дейностни затруднения и поведенчески отклонения.  

​​

Happy Kids
Happy Family
Консултиране на родители

Центърът предлага консултиране на родители и членове на семейството по въпроси, свързани с ранното детско развитие и насърчаването му в семейна среда. Подходът към детето в семейството е от основополагащо значение за неговото оптимално развитие.

 

Нашите специалисти могат да Ви подкрепят с насоки и съвети относно средата в дома, стимулиране на детето и възпитателни методи.

bottom of page