top of page

Консултиране на родители

Родителите са най-важните хора в живота на детето. Отзивчивите и пълноценни родителски грижи са от основополагащо значение за неговото оптимално развитие.
Центърът предлага консултиране на родители и членове на семейството по въпроси, свързани с детското развитие и насърчаването му в семейна среда. Родителите могат да се възползват от консултации относно подхода към детето в семейството и начините, по които може да го подкрепят.

Нашите специалисти могат да Ви подкрепят с насоки и съвети относно средата в дома, стимулиране на детето и възпитателни методи.

Happy Family
bottom of page