top of page

Индивидуални терапевтични сесии

Ерготерапия

Ерготерапията (на англ. – occupational therapy) е терапевтична дейност, насочена към осигуряване на условия на хора със затруднения или увреждания да бъдат възможно най-независими. Ерготерапията може  подкрепи цялостното ранно развитие на деца, които имат физически, сензорни или когнитивни увреждания и да им помогне да извършват ежедневни дейности. Ерготерапията е приложима при:

 • Най-често срещаните увреждания и разстройства на развитието (ГРР, аутизъм, ДЦП, спина бифида, Синдром на Даун, Дефицит на вниманието и хиперактивност, дислексия и др.)

 • Забавяния и затруднения в развитието от общ характер, вкл. изоставане в моториката (груба и фина) и сензорната преработка

 • Проблеми на координацията и баланса

 • Проблеми с вниманието и концентрацията

 • Проблеми при обучението

58756902_583238878828485_572917387104354
Speech-Therapist
​Логопедична терапия

Логопедичната терапия е процес, който позволява на хората да общуват и да преодолеят затруднения, свързани с комуникацията. Те могат да се дължат на вродени или придобити увреждания, или да са самостоятелно изразени. Логопедичната терапия осигурява подкрепа за деца с трудности или забавяне в речевото развитие, както и при проблеми с храненето, пиенето и преглъщането. Логопедите могат да помогнат при:

 • Забавено говорно и езиково развитие

 • Специфични трудности при продуцирането на реч и звукове

 • Проблеми с артикулацията

 • Заекване и нарушения на гласа

 • Проблеми с общуването и социалното взаимодействие

 • Увреждания на слуха и други вродени увреждания като "заешка уста".

Психологична подкрепа и терапия

Работата на психолозите е насочена към справянето с редица емоционални, поведенчески, развитийни и психически проблеми при децата и младите хора. Психологът извършва клинична оценка, за да проучи състоянието на детето и да препоръча интервенции, които са базирани върху емоциите, силните страни и нуждите от подкрепа на детето. Психологичната терапия или подкрепа може да бъде полезна при:

 • Нарушено психично здраве и психични заболявания

 • Когнитивни и интелектуални увреждания

 • Аутизъм

 • Поведенчески проблеми

 • Обучителни затруднения

 • Затруднения в социалното взаимодействие и комуникацията

 • Преживяни психични травми, вкл. в резултат на болести, неглижиране и други

Child at Psychologist
Physiotherapy Session
Кинезитерапия

Кинезитерапията (или физиотерапия) се прилага при двигателни увреждания или затруднения. Използват се движения и физически упражнения за рехабилитация и подобряване на състоянието. В Детски терапевтичен център "Ваня" предлагаме лечебна гимнастика за гръбначни изкривявания, лечебен и класически масаж, както и индивидуални програми с терапии от криолиполиза и кавитация.

bottom of page