Мария Хондродиму е завършила Ерготерапия в Русенския
университет "Ангел Кънчев". Има опит в работа с деца и младежи с множество нарушения. Практикувала е в Дневен център за деца “АБЕТ” и в Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания “РАЛИЗ”. Също така е преминала практически стаж в Белгия в Дневен център за деца и младежи с умствено изоставане “Group Ubuntu”, както и в град Лариса (Гърция) в различни услуги за деца с аутизъм и с други увреждания.

 

Фокусът на Мария е върху провеждане на индивидуални терапевтични сесии за деца, както и за развиване на уменията им чрез изпълнението на дейности в областта на самообслужването, продуктивността и подготовка за училищни дейности.