Индивидуална оценка на детското развитие

Центърът предлага извършване на индивидуалнa оценкa на развитието на детето от страна на нашия мултидисциплинарен екип от специалисти. Оценката включва преглед на документацията на детето (вкл. медицинска), интервю с родителите и обследване на детето чрез пряко наблюдение и взаимодействие в терапевтична среда.

Оценката може да покаже в кои сфери се наблюдават или има рискове от забавяне в развитието. Ако изпитвате притеснения относно развитието на Вашето дете, не се колебайте да се свържете с нас. Колкото по-рано се идентифицира дадено затруднение, толкова по-големи са шансовете, че то може да бъде преодоляно или повлияно чрез терапевтична интервенция.
Short to Tall