top of page
LogoPartner.jpg
OfficePartner.jpg

Център за приложни невронауки е сдружение с нестопанска цел, което изследва, прилага и разпространява доказаните в практиката факти от невронауките и изучава ефективността на невротренингите с биофийдбек (биологична обратна връзка) като щадящ за хората безлекарствен подход за повлияване на стрес индуцирани или след психотравми вегетативни симптоми – тревожност, паник атаки, сърцебиене, задух, хипертония, главоболие, мускулна болка, коремна болка (вкл. запек и/или разстройство), световъртеж, шум в ушите и др. Разполага с най-модерно оборудване за функционална оценка на централната и вегетативна нервна система и провеждане на невротренинги с биофийдбек и ЕЕГ-неврофийдбек.

Стоян Везенков, научен ръководител на Център за приложни невронауки, е доктор по невробиология от Георг-Август Университет, Гьотинген, Германия, магистър по ерготерапия от Русенския Университет „Ангел Кънчев“, с повече от 12 години биофийдбек практика, с разрешени стотици случаи, при които лекарствената терапия не е дала никакъв ефект. Той е автор на множество научни статии, книги, дългогодишен университетски преподавател, водещ на семинари, обучения и уебинари в областта на психофизиологията и приложните невронауки.

Повече информация можете да видите на: https://neobov.com/

За контакти: гр. София, Люлин 3, ул. Петър Бонев 4, тел.: 0896650563, info@neobov.com

Medical Record Analysis
Детско психично здраве.jpg

Груповата практика „Детско психично здраве“ започва дейността си от началото на 2017 г. Задачата на екипа е да осигури достъпни и качествени извънболнични грижи на децата и юношите с психични проблеми. Специалистите оказват диагностично-консултативна помощ, лечение и проследяване на състоянието, насочване към други специалисти (при необходимост), съветване на семействата.

Извършва се оценка и проследяване на деца и юноши с:

Повече информация и контакти можете да видите на: detskopsihichnozdrave.org

bottom of page