top of page
Design Book

„Ерготерапевтични подходи
в практиката с деца“

Обучителен курс за специалисти

Септември - Декември 2023 г.

Курсът се състои от следните основни модули:

 1. Принципи на детското развитие (дистанционно)

 2. Основна рамка на ерготерапията (дистанционно)

 3. Типове увреждания и нарушения в развитието (дистанционно)

 4. Алгоритъм на терапевтична работа (присъствено)

 5. Практика под супервизия (присъствено)

Успешно завършилите курса участници
ще получат сертификат.

Ерготерапията може да подкрепи цялостното развитие на деца, които имат физически, сензорни или когнитивни увреждания и да им помогне да извършват ежедневни дейности.

Курсът цели да въведе курсистите в основните ерготерапевтични подходи, които са приложими в практическата работа с деца с увреждания и затруднения в развитието.

 

Основният акцент в курса е практическата терапевтична работа, която съвместно с теоретичните модули, има за цел да подготви специалистите да работят ефективно и да подкрепят детското развитие.

Основни лектори

 
 
 • Д-р Илейн Страдърс, педиатричен ерготерапевт, Университет на Северно Ню Мексико

 • Петър Лазаров, ерготерапевт, управител на Детски терапевтичен център „Ваня“

 • Доц. Лилия Тодорова, преподавател по ерготерапия в Русенски университет "Ангел Кънчев"

 • Доц. Петя Минчева, преподавател по ерготерапия в Русенски университет "Ангел Кънчев"

 • Венцислав Николов, ерготерапевт, специалист по ранно детско развитие

 • Александра Петрова, клиничен психолог, специалист по детска игрова терапия и диагностика

Курсисти

 
 

Курсът е подходящ за специалисти, завършили висшето си образование или студенти в специалностите Ерготерапия, Кинезитерапия, Рехабилитация, Психология, Логопедия, Педагогика, Социални дейности, както и за специалисти и терапевти, които се интересуват от тематиката и имат желание да натрупат практически опит в работата с деца през ерготерапевтични подходи.

Children in Indoor Playground

Свържете се с нас за повече информация и записване

Благодарим за съобщението! Ще се свържем с вас.

Можете и да ни пишете на detskiterapii@gmail.com

bottom of page