Валентина Цветанова притежава магистърска степен по “Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения” и бакалавърска степен по “Музика”, с придобита професионална квалификация "Учител по музика", от Софийски Университет “Св. Климент Охридски”. Има опит в работа с ученици с нарушено зрение, както и с деца и младежи с множество нарушения. Практикувала е в център “Детски истории” с деца от аутистичният спектър и в медицински център “Деца с проблеми в развитието” с деца с множество нарушения. Интересите й са в областта на ранното детско развитие и работата с деца с увреждания и забавяния в развитието.

Като ерготерапевт, Валентина предоставя терапевтични услуги за клиентите на Детски терапевтичен център "Ваня", води индивидуални и групови сесии с деца, както и подпомага услугите за престой на деца в центъра.

ул. Хенрик Ибсен 3-9

кв. Хладилника

София

Телефон:

0885 19 19 96

Електронна поща:

detskiterapii@gmail.com

  • Facebook