top of page
elaine struthers 2.jpg

Д-р Илейн Стрaдърс е американски ерготерапевт с дългогодишен опит в педиатричната ерготерапия. Тя е специалист в терапията на деца в ранна възраст с аутизъм, обучителни затруднения и забавяне на развитието. Д-р Стрaдърс има богат опит в разработването и подкрепа за терапевтични центрове, насочени към деца със затруднения в развитието в САЩ и България. Научната работа на д-р Стрaдърс включва десетки научни трудове и опит като преподавател в няколко университета. Тя е активист за правата на хората с увреждания и носител на няколко престижни награди за работата си в областта на осигуряването на достъпна среда за тях. Чрез стипендията Фулбрайт започва редовно да посещава България от 2011 г. насам и е провеждала редица обучения в Русенския университет „Ангел Кънчев“ и на територията на страната. Почетен член е на Асоциацията на българските ерготерапевти (АБЕТ).

Д-р Стрaдърс осигурява професионална супервизия на екипа на Детски терапевтичен център „Ваня“ и участва в оценяването и поставянето на терапевтични цели за децата, които използват услугите на центъра.

bottom of page