top of page

Ерготерапия София

Какво е ерготерапия за деца?

Ерготерапията е професия, посветена на подобряване на способностите на децата да изпълняват ежедневните си дейности, с които се затрудняват поради физически, когнитивни, сензорни или емоционални проблеми.

Какво е ерготерапевт?

Здравен специалист, който подпомага хората в постигане на по-продуктивен, удовлетворителен и независим живот.  

Ерготерапевтът подпомага изпълнението на дейности, които човек трябва, иска или се очаква да прави. 

Интервенцията е насочена към промяна в способностите на индивида, характеристиките на дейността или условията на средата, както и комбинация от трите.

Ерготерапия София

Как помага ерготерапията на децата?

 

Развива фината моторика:

координация между ръцете и очите, писане, хващане на предмети.

Подобрява грубата моторика:

баланс, координация, двигателно планиране, двигателни умения.

Стимулира когнитивните функции:

памет, внимание, концентрация, решаване на проблеми.

Развива сензорната преработка:

обработка на информация от сетивата 

Повишава самочувствието и увереността:

справяне с ежедневните задачи и постигане на цели.

Улеснява социализацията и комуникацията:

участие в игри и групови дейности.

Зала и център за ерготерапия в София

Ерготерапията осигурява максимална степен на самостоятелност и независимост на деца с физически, когнитивни и емоционални нарушения. 

Ерготерапията развива, възстановява, поддържа или модифицира ежедневните умения за самообслужване и игрови дейности. 

Ерготерапията допринася за компенсирането на трайно увредени функции чрез адаптиране на домашната и училищна среда.

Кога е необходима ерготерапия за деца?

Увреждания и неврологични нарушения, вкл. аутизъм, ДЦП, синдром на Даун, ХАДВ и др.

Затруднения в общото развитие в ранна детска възраст

Забавяне в двигателното развитие (груба и фина моторика)

Нарушения в сензорната преработка

Когнитивни затруднения (проблеми с вниманието, паметта, концентрацията)

Поведенчески проблеми и затруднения в социализацията и комуникацията

Как протича ерготерапията за деца?

Първоначална консултация за преценка на нуждите и обсъждане на възможностите за терапия

Оценка на функционалното развитие на детето в сферите на грубата и фината моторика, адаптивните поведения, когнитивното и социално-емоционалното развитие

Разработване на индивидуален терапевтичен план с цели и дейности, съобразени с нуждите и развитието на детето

Провеждане на терапия в рамките на индивидуални сесии с терапевт.

Сътрудничество с родителите и полагащите грижа лица, както и с други специалисти, които работят с детето.

Пособия за ерготерпии

Какви са ползите от ерготерапията за деца?

По-добра координация и двигателни умения.

Повишена когнитивна функция: памет, внимание, концентрация.

По-добра обработка на сензорна информация.

По-висока самостоятелност в ежедневните задачи.

По-добро самочувствие и увереност.

По-активно участие в дейности от ежедневието, игри и групови дейности.

Ерготерапията може да даде на децата инструментите, от които се нуждаят, за да се справят с ежедневните си дейности, да се развиват пълноценно и да се радват на щастливо детство. Свържете се с нас за записване на час за първоначална консултация!

bottom of page