top of page

За  Нас

Детски терапевтичен център “Ваня” се управлява от “Комплекс за интегрирани терапии” ООД с управител Петър Лазаров. Създаването на центъра е в отговор на нуждата от навременна и качествена подкрепа на детското развитие.

 

Центърът предлага индивидуални терапевтични сесии за деца с увреждания и затруднения в развитието от страна на високо квалифициран мултидисциплинарен екип от специалисти в сферата на детското развитие.

 

Екипът извършва оценки на развитието на децата и предлага на родителите възможности за терапевтична подкрепа в тези сфери, в които детето има нужда. Към всяко дете се прилага индивидуален подход, изработва се план и се определят конкретни цели в терапевтичната работа.

 

Семейството е най-важната среда за развитието на детето и нашият екип разглежда родителите като най-ключовия фактор в живота на детето. Родителите получават редовна обратна връзка след всеки терапевтичен час или сесия, както и насоки за работа с детето у дома.

Нашият квалифициран екип от специалисти ще изготви индивидуална оценка на развитието на Вашето дете и ще го подкрепи с индивидуален план за подкрепа. Нашият подход стъпва на силните страни и цели да го подкрепи в достигането на пълния му потенциал.

Центърът разполага със специално оборудвани зали и кабинети за всички услуги. Разполагаме със зала за ерготерапия и сензорна интеграция, зала за психомоторно развитие, кабинет за фина моторика и ежедневни дейности, кабинети за логопедична терапия, и диагностичен кабинет. 

Вижте този репортаж по btv за нашия център и интервюто с управителя Петър Лазаров, в което той говори за недостига на специалисти ерготерапевти в България и с какво те могат да бъдат полезни за Вашето дете.

bottom of page