Нашите услуги

Детски терапевтичен център "Ваня" предлага широк кръг от услуги за деца с увреждания и затруднения в развитието и техните семейства. 

Ерготерапия

Ерготерапията (на англ. – occupational therapy) е терапевтична дейност, насочена към осигуряване на условия на хора със затруднения или увреждания да бъдат възможно най-независими. Ерготерапията може  подкрепи цялостното ранно развитие на деца, които имат физически, сензорни или когнитивни увреждания и да им помогне да извършват ежедневни дейности. Ерготерапията е приложима при:

 • Най-често срещаните увреждания и разстройства на развитието (ГРР, аутизъм, ДЦП, спина бифида, Синдром на Даун, Дефицит на вниманието и хиперактивност, дислексия и др.)

 • Забавяния и затруднения в развитието от общ характер, вкл. изоставане в моториката (груба и фина) и сензорната преработка

 • Проблеми на координацията и баланса

 • Проблеми с вниманието и концентрацията

 • Проблеми при обучението

​Логопедична терапия

Логопедичната терапия е процес, който позволява на хората да общуват и да преодолеят затруднения, свързани с комуникацията. Те могат да се дължат на вродени или придобити увреждания, или да са самостоятелно изразени. Логопедичната терапия осигурява подкрепа за деца с трудности или забавяне в речевото развитие, както и при проблеми с храненето, пиенето и преглъщането. Логопедите могат да помогнат при:

 • Забавено говорно и езиково развитие

 • Специфични трудности при продуцирането на реч и звукове

 • Проблеми с артикулацията

 • Заекване и нарушения на гласа

 • Проблеми с общуването и социалното взаимодействие

 • Увреждания на слуха и други вродени увреждания като "заешка уста".

Психологична подкрепа и терапия

Работата на психолозите е насочена към справянето с редица емоционални, поведенчески, развитийни и психически проблеми при децата и младите хора. Психологът извършва клинична оценка, за да проучи състоянието на детето и да препоръча интервенции, които са базирани върху емоциите, силните страни и нуждите от подкрепа на детето. Психологичната терапия или подкрепа може да бъде полезна при:

 • Нарушено психично здраве и психични заболявания

 • Когнитивни и интелектуални увреждания

 • Аутизъм

 • Поведенчески проблеми

 • Обучителни затруднения

 • Затруднения в социалното взаимодействие и комуникацията

 • Преживяни психични травми, вкл. в резултат на болести, неглижиране и други

Услуги за родители и почасов престой

Центърът предлага консултиране на родители и членове на семейството по въпроси, свързани с ранното детско развитие и насърчаването му в семейна среда. Подходът към детето в семейството е от основополагащо значение за неговото оптимално развитие и нашите специалисти могат да Ви подкрепят с насоки и съвети относно средата в дома, стимулиране на детето и възпитателни методи.

Центърът ни също така предлага услуги за почасов престой на децата, които са клиенти на центъра, в рамките на до 4 часа дневно (преди обяд или след обяд), под наблюдението на специалистите от екипа ни. През това време родителите могат да вършат личните си дела без да се притесняват за сигурността и безопасността на своето дете. Разполагаме с оборудвана зала, в която Вашето дете ще може да играе и да прекара време със свои връстници. Свържете се с нас за повече информация относно условията, свързани с почасовия престой на дете в центъра.

Индивидуална оценка на развитието

Центърът предлага извършване на индивидуални оценки на развитието на децата от страна на нашия мултидисциплинарен екип от специалисти. Оценката включва преглед на документацията на детето (вкл. медицинска), интервю с родителите и обследване на детето чрез пряко наблюдение и взаимодействие в терапевтична среда.

 

Специалистите използват изпитани инструменти за оценка, които могат да покажат в кои сфери се наблюдават или има рискове от забавяне в развитието. Ако изпитвате притеснения относно развитието на Вашето дете, не се колебайте да се свържете с нас. Колкото по-рано се идентифицира дадено затруднение, толкова по-големи са шансовете, че то може да бъде преодоляно или повлияно чрез терапевтична интервенция.

Групови терапевтични сесии

Освен индивидуалните сесии, Детски терапевтичен център "Ваня" предлага структурирани групови терапевтични сесии, в които нашите терапевти работят с групи (до 8 деца) за насърчаване на ранното детско развитие. Посредством различни групови игрови сесии, децата развиват уменията си за социализиране и взаимодействие с връстниците си, като по този начин се подпомага преодоляването на редица комуникационни и дейностни затруднения и поведенчески отклонения.  

ул. Хенрик Ибсен 3-9

кв. Хладилника

София

Телефон:

0885 19 19 96

Електронна поща:

detskiterapii@gmail.com

 • Facebook