top of page

Нашите услуги

Детски терапевтичен център "Ваня" предлага широк кръг от услуги за деца с увреждания и затруднения в развитието и техните семейства. 

Центърът предлага следните услуги:

  • Индивидуална терапевтична работа за деца с увреждания и затруднения в развитието - ерготерапия, логопедична терапия, кинезитерапия и психологична терапия и подкрепа

  • Програма "Аз мога" - краткосрочна програма за деца със затруднения при определени дейности в сферата на самообслужването (хранене, обличане, тоалет), училищните дейности и играта

  • Индивидуална оценка на развитието - извършване на оценка на детското развитие

  • Консултиране на родители на деца с увреждания и затруднения в развитието

  • Сесии по ерго карате - карате през ерготерапевтичен подход

bottom of page