Групова терапия, услуги за родители и почасов престой

Групови терапевтични сесии

Освен индивидуалните сесии, Детски терапевтичен център "Ваня" предлага структурирани групови терапевтични сесии, в които нашите терапевти работят с групи (до 8 деца) за насърчаване на ранното детско развитие. Посредством различни групови игрови сесии, децата развиват уменията си за социализиране и взаимодействие с връстниците си, като по този начин се подпомага преодоляването на редица комуникационни и дейностни затруднения и поведенчески отклонения.  

Груповите терапевтични сесии са временно преустановени поради епидемията от Ковид-19!

Happy Kids
Happy Family
Консултиране на родители

Центърът предлага консултиране на родители и членове на семейството по въпроси, свързани с ранното детско развитие и насърчаването му в семейна среда. Подходът към детето в семейството е от основополагащо значение за неговото оптимално развитие.

 

Нашите специалисти могат да Ви подкрепят с насоки и съвети относно средата в дома, стимулиране на детето и възпитателни методи.

Почасов престой

Центърът ни също така предлага услуги за почасов престой на децата, които са клиенти на центъра, в рамките на до 4 часа дневно (преди обяд или след обяд), под наблюдението на специалистите от екипа ни. През това време родителите могат да вършат личните си дела без да се притесняват за сигурността и безопасността на своето дете. Разполагаме с оборудвана зала, в която Вашето дете ще може да играе и да прекара време със свои връстници. Свържете се с нас за повече информация относно условията, свързани с почасовия престой на дете в центъра.

Children Playing on Bouncy Castle