top of page
Playful Kids

Всяко дете е уникално и различно

Ранното детско развитие е от основополагащо значение за цялостното развитие на човекa.

 

Забавеното развитие в ранните години може да даде отражение върху здравето, образователните постижения, трудовата реализация и възможности през по-късните години.

 

Детски терапевтичен център "Ваня" прилага холистичен и семейно-ориентиран подход към насърчаването на детското развитие, за да може всяко дете да достигне своя пълен потенциал.

Как можем да подкрепим Вашето дете?

  • Ерготерапия

  • Логопедична терапия

  • Програма "Аз мога"

  • Индивидуална оценка на детското развитие

  • Консултации за родители

 

Child In Speech Therapy

Нашият екип

Нашият терапевтичен екип се състои от специалисти в сферата на детското развитие, които се супервизират от нашия управител и водещ терапевт Петър Лазаров. Петър консултира и предоставя методическа подкрепа на всички членове на екипа.

Детски терапевтичен център "Ваня" работи с американския ерготерапевт д-р Илейн Страдърс, която консултира екипа и супервизира конкретни случаи на деца, с които работим. Вижте видеото на д-р Страдърс относно услугите в центъра и ползата от ранната терапевтична интервенция за децата с увреждания и затруднения в развитието.

Детски терапевтичен център “Ваня“ е създаден за да подкрепи развитието на Вашето дете.

 

Нашият център разполага с модерни и оборудвани зали и кабинети и висококачествено терапевтично оборудване.

 

Therapy tools and games
Swings in occupational therapy hall
Balls and games
Speech and language therapy office
bottom of page